Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia. Centrom lesníctva na Slovensku je desaťročia mesto Zvolen, kde od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen bol založený v roku 1978. 1. januára 2006 sa tieto tri štátne lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu