Obec Dolný Harmanec

Dolný Harmanec

Obec Dolný Harmanec sa nachádza v úzkej Harmaneckej doline, na styku Veľkej Fatry s Kremnickými vrchmi. Vznikla asi v 14. storočí ako osada baníkov, hutníkov a drevorubačov. Severná, veľkofatranská časť je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Je tu východisko na návštevu Harmaneckej jaskyne alebo na túru cez Tufnú či Zalámanú, na Krásny kopec a ďalej na Kráľovu studňu (www.kralovastudna.com), kde sa nachádza horský hotel. Neďaleko obce sa v doline Rakytovo nachádza unikátny drevený vodný žľab z 19. storočia, ktorý slúžil na splavovanie dreva.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

OOCR Stredné Slovensko

Menu