Obec Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča

Hlavnou dominantou obce je Hrad Ľupča, týčiaci sa na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier. Pochádza z 13. storočia, je prístupný verejnosti a skrýva mnohé zaujímavé tajomstvá. V jeho areáli rastie 700 ročná lipa pod ktorou rád sedával známy panovník Matej Korvín. Podľa neho bola lipa aj pomenovaná. Zaujímavosťou Slovenskej Ľupče je tiež Archeopark Kláštorisko. Okolie obce poskytuje výborné možnosti na cyklistiku, splav Hrona i turistiku.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu