Mesto Zvolen

Zvolen

Kráľovské mesto „Pod Pustým Hradom“ je jedno z najstarších na Slovensku. Dominuje mu Zvolenský zámok, ako skvost stredovekej architektúry. Zvolenskou „Trójou“ je zrúcanina Pustého Hradu, kde stále prebieha aktívny archeologický výskum. Najväčšiu zbierku ruží na Slovensku je možné obdivovať v Arboréte Borová hora. Veľkej obľube sa tešia predstavenia v Divadle Jozefa Gregora Tajovského. Jedinečnú expozíciu prezentuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.

  • Tel: +421 045 5303 111
  • mail: mesto@zvolen.sk
  • Webwww.zvolen.sk
Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

OOCR Stredné Slovensko

Menu