Obec Špania Dolina

Špania Dolina

Malebnej baníckej obci ležiacej v Starohorských vrchoch dominuje pôvodný ranogotický Kostol Premenenia Pána z roku 1254, ku ktorému vedie pozoruhodné drevené kryté schodisko so 162 drevenými schodmi. Na námestí nájdete budovu Klopačky zo 16. storočia. Pozoruhodná je aj kaplnka Božieho hrobu zo 17. storočia, ktorá je zmenšenou kópiou Božieho hrobu v Jeruzaleme a ako jediná na Slovensku sa zachovala do dnešných čias. V obci nájdete tiež typické banícke domy z 19. storočia, omietané hlinou a bielené vápnom s drevenou šindľovou strechou. Odporúčame prechádzku banským náučným chodníkom s prekrásnymi výhľadmi. O historickom význame obce svedčí aj to, že meď zo Španej Doliny mal na svojich lodiach dokonca aj Krištof Kolumbus, slávny maliar Sandro Botticelli zas používal špaňodolinskú zelenú farbu.

  • Tel: 048/419 82 71, 0907 821 148
  • mail: spania.dolina@mail.t-com.sk, spania.dolina@stonline.sk
  • Webwww.spaniadolina.sk
Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

OOCR Stredné Slovensko

Menu