Obec Tajov

Tajov

Obec Tajov je od Banskej Bystrice vzdialená 7 km. Prvé zmienky pochádzajú z 15. storočia v súvislosti s ťažbou vzácnych rúd. V dedine sa pálilo aj drevené uhlie v časti dodnes menovanej Uhliarska. Tajov sa preslávil aj vďaka významným rodákom. Narodil sa tu vynálezca Jozef Murgaš (1864-1929), ako aj prozaik a dramatik Jozef Gregor Tajovský (1874-1940). Tajov je vstupnou bránou a prvým kontaktným miestom do Kremnických vrchov, obľúbené miesto turistov, cyklistov i bežkárov. Nachádza sa tu aj historicky významné sedlo Tunel, známe aj pod názvom Görgeiho tunel a tiež zaujímavá 18 metrov vysoká svahová travertínová Tajovská kopa s kaskádovitým vodopádom a kvapľovými útvarmi.

V rokoch 1496 – 1500 v Tajove postavili Turzovci dve huty: v jednej sa cedila a v druhej rafinovala meď.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

OOCR Stredné Slovensko

Menu