Kúpele Sliač

Kúpele Sliač

V Kúpeľoch Sliač si prírodu a jej dary vážime nadovšetko a práve preto je našou hlavnou filozofiou harmónia tela a duše v jedinečnom spojení človeka s prírodou a jej unikátnymi liečivými zdrojmi. Vo svete nenájdete miesto, na ktorom by vyvierali, tak ako v Kúpeľoch Sliač, minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Izotermická teplota 33,2°C, a maximálna koncentrácia CO2 robia kúpele miestom tak jedinečným, že pacienti pociťujú priaznivé účinky už počas pobytu. Kúpele plnia nenahraditeľnú úlohu tak v liečbe chronických ochorení, ako aj nepredvídateľných príhod. Slúžia aj ako skvelá prevencia vážnejšieho ochorenia.

  • Tel: +421 | 45 | 5443 794; +421 | 917 | 475 | 490
  • mail: sales@spa-sliac.sk
  • Webwww.spa-sliac.sk
Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu