Klub slovenských turistov Lokomotíva

Klub slovenských turistov Lokomotíva

Klub slovenských turistov združuje takmer stovku členov, ktorí sa venujú pešej turistike, vysokohorskej turistike, lyžiarskej turistike, cykloturistike a vodáckej turistike. Množstvom podujatí ponúkal a ponúka otvorený turistický program obyvateľom Banskej Bystrice – vítaný je vždy každý kto príde na výlet, aj keď nie je registrovaným členom. Naši členovia už takmer polstoročie patria do kolektívu aktívnych značkárov, ktorý sa stará o údržbu turistických chodníkov v horách stredného Slovenska.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu