Infocentrum Donovaly

Infocentrum Donovaly

Infocentrum Info Donovaly nájdete v atypickej budove v centre obce Donovaly. Infocentrum poskytuje informácie o obci, Starohorskej doline a blízkom okolí. Postupne sa začalo venovať aj ďalším aktivitám: reprezentovanie regiónu na medzinárodných výstavách a workshopoch, príprava printov s ubytovacími, turistickými možnosťami a tipmi na výlet, vytvorenie a aktualizácia databázy ubytovacích možností a doplnkových služieb v najmodernejšom informačnom systéme, redigovanie obecných novín s názvom Info Donovaly, a taktiež projekt s názvom PARK SNOW Card – hosťovská karta.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu