Cyklo Adventure Slovakia

Cyklo Adventure Slovakia

Občianske združenie Cyklo Adventure Slovakia je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je vytvárať voľnočasové aktivity pre členov združenia, ale aj širokú verejnosť, ktoré sú zamerané predovšetkým na horskú cyklistiku a cykloturistiku. Organizujeme pojazdy a výlety v blízkom i širšom okolí Zvolena. Naším dlhodobým cieľom je vybudovať, zmapovať a zaznačiť sieť nových cyklotrás v regióne s využitím existujúcich lesných ciest a chodníkov a spojiť tak priľahlé obce a mestá v okolí Zvolena týmito cyklotrasami.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu