Bystrický Permon

Bystrický Permon

Časopis Bystrický permon vznikol v roku 2003 s cieľom populárnou formou oboznamovať obyvateľov mesta s jeho bohatou avšak po väčšine zabudnutou históriou. Banská Bystrica a jej okolie bola známa svojou banskou činnosťou po niekoľko storočí v celej Európe a dovtedy známom svete. Do znaku časopisu sme zvolili postavičku permoníka – banského škriatka. Redakčná rada nášho časopisu je zložená z odbornej i laickej verejnosti – nadšencov a obdivovateľov zaniknutej slávy ale aj perspektívnej budúcnosti nášho mesta. Časopis vychádza štvrťročne v náklade 1 000 kusov, príspevky nie sú honorované.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu