BB EXPO

BB EXPO

Reklamná agentúra BB EXPO, spol. s.r.o. založila tradíciu výstavníctva v meste Banská Bystrica. Od roku 1993 zorganizovala na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni 67 významných výstav a veľtrhov. Súčasne uskutočnili množstvo odborných konferencií a seminárov. Navrhli rekonštrukciu devastovaného priestoru pred Hotelom Lux a Domom kultúry a zmenili ho na Námestie Slobody. Obnovili kultúrnu pamiatku Beniczky dom, vytvorili predpoklady pre vznik CZN Záhrada, zrekonštruovali upadajúci Horský hotel Kráľova studňa ai. Spoločnosť má viac ako 20 ročnú skúsenosť s vonkajšou reklamou a výstavbou reklamných plôch. Jej zámerom je prihliadať na environmentálne prostredie a minimalizáciu vizuálneho smogu.

  • Tel: +421 48 4154 492
  • mail: bbexpo@bbexpo.sk
  • Web: www.bbexpo.sk
Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu