OZ Banský Región – Terra Montanae

OZ Banský región – Terra Montanae

Občianske združenie Banský Región – Terra Montanae je organizáciou, ktorej cieľom je rozvoj cestovného ruchu na území bývalých významných stredoslovenských banských ciest. Snahou tohto združenia je propagovať toto územie pod spoločnou značkou a jednotnou identitou, ktorá charakterizuje toto významné územie. Ambíciou tohto združenia je vytvoriť poznávaciu trasu Barborská cesta (www.barborskacesta.com) v okruhu, ktorý spojí všetky najvýznamnejšie hodnoty baníctva a pozoruhodné miesta kultúrneho vývoja regiónu.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu