Banskobystrický geopark

Banskobystrický geopark

Banskobystrický geomontánny park je riešený ako komplexný projekt budovania geoparku. Hlavným predpokladom pre vznik projektu je existencia a využitie množstva geologických, montanistických a na nich nadväzujúcich ekologických fenoménov a historických pamiatok Banskej Bystrice a jej okolia. Ide hlavne o dve kľúčové geomontánne oblasti: Starohorsko-špaňodolinská a Ľubietovsko-ponická geomontánna oblasť.

Ďalší členovia OOCR Stredné Slovensko

Mesto Kremnica

Obec Slovenská Ľupča

Obec Podkonice

Obec Donovaly

Obec Kováčová

Obec Dolný Harmanec

Obec Riečka

Obec Špania Dolina

Obec Tajov

Obec Turecká

Mesto Sliač

Mesto Zvolen

Mesto Banská Bystrica

OOCR Stredné Slovensko

Menu