Múzeá

Thurzov dom – stála expozícia „Stedné Slovensko od praveku po 20. storočie”. (BB) www.ssmuzeum.sk

Matejov dom – stála expozícia „História mesta Banská Bystrica”. (BB) www.ssmuzeum.sk

Tihányiovský kaštieľ – stála expozícia „Príroda Stredného Slovenska”. (BB) www.ssmuzeum.sk

Múzeum SNP – stála expozícia „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy”. (BB)  www.muzeumsnp.sk

Literárne a hudobné múzeum – cykly komorných podujatí a stále expozície. (BB)  www.svkbb.eu

Poštové múzeum – stála expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie”. (BB) www.postovemuzeum.sk

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského – expozícia k životu a dielu J. G. Tajovského. (Tajov) www.svkbb.eu

Slovenské lyžiarske múzeum – expozícia lyžiarskej histórie. (Podkonice)  www.lyziarskemuzeum.szm.com

Lesnícke a drevárske múzeum – múzejná dokumentácia lesníctva a drevárstva s celoslovenskou pôsobnosťou. (Zvolen)  www.ldmzvolen.sk

Naše múzeum medi – expozícia historických artefaktov súvisiacich s ťažbou medi v Starohorsko-špaňodolinskom regióne. (Špania Dolina) www.herrengrund.sk

Slovenské múzeum máp – múzeum predstavuje bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na Slovensku, ako aj tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. www.muzeummap.sk

Kultúra a história

História SNP

Banícka história

Podujatia

Divadlá

Galérie

Kostoly

Hrady, zámky, zrúcaniny a iné

OOCR Stredné Slovensko

Menu