Banícka história

Špania Dolina www.spaniadolina.sk

  • Špaňodolinský banský vodovod
  • Malý banský náučný chodník
  • Naše múzeum medi www.herrengrund.sk
  • Banícky orloj

Ľubietová www.lubietova.sk

  • Náučný banský chodník Ľubietová

Barborská cesta – trasa spája mestá Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, takže ide o mestá ako aj o dedinky a lokality, ktoré boli v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu. www.barborskacesta.com

Kultúra a história

História SNP

Podujatia

Divadlá

Galérie

Múzeá

Kostoly

Hrady, zámky, zrúcaniny a iné

OOCR Stredné Slovensko

Menu