Kostoly

Drevený artikulárny kostol v Hronseku – je jediný kostol na Slovensku so škandinávskymi architektonickými prvkami a taktiež je jediný drevený kostol svojho druhu na Horehroní.  Zaujímavosťou je, že je postavený bez jediného klinca. www.drevenykostolik.sk

Kostol sv. Martina v Čeríne – jeho najväčšou vzácnosťou sú ranogotické fresky, ktoré pochádzajú zo 14. a 15. storočia. Pri kostole stojí drevená zvonica zo 17. storočia.  www.centralslovakia.eu

Kostol sv. Matúša v Zolnej – je malý jednoloďový ranogotický kostol, ktorý vo svojom interiéri ukrýva gotické nástenné maľby. Patrí medzi najstaršie a zároveň aj najmalebnejšie kostoly v regióne.  www.centralslovakia.eu

Kostol Nanebovzatia Panny Márie – je považovaný za najstaršiu stavbu nielen hradného areálu, ale celého mesta Banská Bystrica. Známy je neskorogotickým oltárom Majstra Pavla z Levoče, ktorý dokončil v roku 1509. www.visitbanskabystrica.sk

Kultúra a história

História SNP

Banícka história

Podujatia

Divadlá

Galérie

Múzeá

Hrady, zámky, zrúcaniny a iné

OOCR Stredné Slovensko

Menu