Sláva Zvolenskému zámku

“Ponúkame vám príležitosť dozvedieť sa viac, ako je bežné“. Prehliadkami vás budú sprevádzať skutoční odborníci alebo rovno hradní páni.

Jeho hradby si pamätajú veselé i krušné chvíle dejinami od 14. storočia. Po jeho nádvorí a chodbách sa prechádzali uhorské kráľovné a dal ho postavať sám uhorský kráľ Ľudovít z Anjou. Gotický Zvolenský zámok rokmi menil svoju podobu a z pôvodného komfortného bývania sa menil na vojenskú pevnosť. Aj vďaka zvýšeniu obrany ho Turci, rovnako ako samotné mesto Zvolen, nikdy nedobyli.

17.7. Mgr. Martin Miňo prezradí čo sa odohrávalo na mieste hradného návršia v praveku a hlavne v období pred výstavbou anjouovského kastelu. Vtedy sa na mieste Zvolenského zámku nachádzala kráľovská kúria s farským kostolom sv. Mikuláša.

14.8. PhDr. Pavol Maliniak, PhD. objasní kedy a za akých okolností vznikol Zvolenský zámok. Ktorí uhorskí králi a kráľovné ho v stredoveku navštevovali. Dozvieš sa tiež kto riadil život na zámku a kto tvoril jeho služobníctvo. Aký rozsah malo Zvolenské panstvo a aké boli povinnosti poddaných.

9.10. Mgr. Michal Šimkovič sa zameria na architektúru zámku a jeho premeny počas existencie. Od románskeho kostola, ktorý bol predchodcom zámku, cez gotický hrad a jeho prestavbu na renesančnú pevnosť po novodobé osudy zámku a jeho prestavby.

13.11. PhDr. Silvia Čatayová sa zameria na dejiny zámku po r. 1805, keď ho opustili Esterházyovci a nastalo preň 150-ročné obdobie chátrania. Porozpráva o jeho využití a ceste za rekonštrukciou naprieč 19. a 20. storočím. Prezradí, kedy atiku vystriedali lastovičie chvosty, prečo sa nezrealizoval Jurkovičov projekt adaptácie na župný úrad, ktoré múzeá v ňom sídlili po 2. sv. vojne i ako sa z neho stala galéria.

Dĺžka programu je približne 2 hodiny.

Program je vhodný pre organizované skupiny, ale aj jednotlivcov.

Prehliadky sú určené širokej verejnosti, ale sú vhodné aj pre rodiny s deťmi.

Zážitky

Začnite s vysťahovaním!

Nevšedné putovanie históriou Kremnice

Prehliadka vinárskej osady Stará Hora s degustáciou vína

Tajomstvá Pustého hradu

Historická škola prof. Jozefa Mistríka

S vínom a syrmi pod hviezdami

Foodtour

Medená Bystrica – zážitková mestská hra

Príbehová hra

OOCR Stredné Slovensko

Menu