Lukostreľba

Lukostreľba

Rekreačnú streľbu z luku si môžete vychutnať na Sliači po predchádzajúcom telefonickom dohovore s trénermi (orientačne medzi 17-19:00 h).

Šport a aktívny oddych

Šport na letisku

Lyžovanie

Skalolezectvo

Golf

Cyklistika

Turistika

Splav Hrona

STREDNÉ SLOVENSKO I RADOSŤ SPOZNÁVAŤ

Menu